Kā Kondrašins pavadīja vasaru

Čas, Kā Kondrašins pavadīja vasaru