Iespēja drosmīgajām un skaistajām

SHAPE, Iespēja drosmīgajām un skaistajām

SHAPE  decembris 2009

Iespēja drosmīgajāmun skaistajām

Arī tu vari piedalīties Sergeja Kondrašina kalendāra modeļu konkursā.

Savu pirmo kalendåru fotogrāfs Sergejs Kondrašins veidoja pirms 5 gadiem, un šo gadu laikå tajå fotografējušās

daudzas Latvijas slavenîbas: Linda Leen, Jana Kay, Agnese Zeltiņa, Agnese Vārpiņa, Maija Silova, Anna Lieckalniņa, Žanete Skarule. Šogad par kalendāra modelēm kļuva arī Sindija Vilde, Amber un žurnāla KLUBS rīkotā fotokonkursa

«Kluba kardinošākā meitene 2009» uzvarētāja Agnese Ozolniece (attēlā pa kreisi). Kalendāra fotogrāfijas ir tapušas gleznainākajās pasaules vietās: Grieķijā, Portugālē, Itālijā, Horvātijā, Marokā un Austrijā. Ja esi vecāka par 18 gadiem un tava āriene atbilst kalendāra formåtam, arî tu vari kļūt par sestå Calendarlv modeli! Apmeklé kalendåra oficiålo måjaslapu

www.kondrashin.tv, atrodi sadaļu «Konkurss» un aizpildi pieteikuma anketu. Pievieno divas savas fotogrāfijas (portretu un foto pilnå augumå bez datorgrafikas uzlabojumiem) un gaidi laimîgo stundu, kad atskanés zvans no Sergeja Kondrašina studijas un tevi  aicinās uz testa fotografēšanos!